Wiele cennych informacji o produktach

Wiele cennych informacji o produktach

Informacje o produkcie to bardzo istotna kwestia

Założeniem naszej platformy jest dostarczanie wielu cennych informacji o produktach. Zarówno o ich
specyfice, logistyce, cenie, jak i dostępności. By mieć najbardziej wiarygodne informacje o produkcie, staramy się je otrzymać bezpośrednio od producenta. Tutaj sytuacja wygląda naprawdę różnie. Niektóre firmy posiadają bardzo dobrze opracowane opisy, parametry techniczne czy choćby sposoby użycia produktu. Jest natomiast część producentów, od których dostajemy szczątkowe dane, które mało mówią o danym produkcie. W takim wypadku musimy sami opracować produkt w naszej platformie. Wiąże się to często z przeszukiwaniem tradycyjnych katalogów, przeglądaniem stron internetowych, blogów, katalogów a wszystko po to, by zebrać jak najwięcej informacji o produkcie.

Nie można zapomnieć o najważniejszej informacji – dostępności danego produktu, czy choćby uzyskanie rzetelnej informacji o dostępności. Kolejnym ważnym elementem jest jasno określona informacja o cenie i terminie wysyłki.

Proces budowania karty produktu w dużej mierze zależny jest od producenta. Dlatego tak ważne jest udzielenie rzetelnych informacji przez producenta jeszcze przed wdrożeniem jego produktów. Nie wymagamy poufnych informacji.

W pierwszej kolejności liczą się dla nas takie dane jak:

 • Nazwa produktu
 • Indeks produktu
 • Kod EAN
 • Opis produktu
 • Parametry techniczne
 • Cena katalogowa
 • Dokumenty (aprobaty, certyfikaty, karty techniczne)
 • Zdjęcie produktu
 • Opakowania zbiorcze (jeśli występują)
 • Waga
 • Wymiary produktu

W dalszej kolejności dochodzi do podpisania umowy dystrybucyjnej. Właśnie w tym momencie poruszane są kwestie dostępności oraz logistyki.