Wygodna elektroniczna faktura

Wygodna elektroniczna faktura

Elektroniczna faktura – koniec ze stertą papierowych faktur

Tradycyjna papierowa faktura już dawno jest mało efektywnym sposobem wymiany dokumentów sprzedaży. Papierową fakturę należy wprowadzić do swojego systemu sprzedażowo-księgowego co związane jest z mozolnym, ręcznym przepisywaniem dokumentów. Wiąże się to ze stratą czasu oraz możliwością powstania wielu błędów przy wprowadzaniu danych. Często również można zgubić lub pominąć jakiś dokument przepychając się przez stertę faktur. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie faktur elektronicznych. Niestety, jeśli taki dokument zapisany jest w pliku PDF, to również należy go przepisać czy przekopiować, co nadal wiąże się z nakładem pracy.

W naszym projekcie mocno przeanalizowaliśmy kwestie związane z fakturowaniem. Zaprojektowaliśmy rozwiązania dzięki którym elektroniczne faktury będzie można zaimportować do swojego oprogramowania. W pierwszej kolejności tworzymy rozwiązania dla najpopularniejszych programów sprzedażowo/księgowych. Takie rozwiązanie w znacznej części pomija czynnik ludzki, przez co znacząco ograniczymy liczbę błędów. Samo dodawanie faktur stanie się przyjemne i szybkie. Wystarczy tylko wybrać plik i zaimportować go do programu. Pliki takie są wcześniej konwertowane do określonego formatu, którego wymaga aplikacja. Warto zauważyć że ilość programów sprzedażowych jest duża, lecz większość firm używa znanych i popularnych rozwiązań.

Kolejnym krokiem milowym jest pełna wymiana informacji między programami sprzedażowymi. Do takiej integracji będziemy wybierać naszych największych dostawców i odbiorców. Takie rozwiązanie całkowicie pominie czynnik ludzki i pozwoli na w pełni zautomatyzowaną wymianę dokumentów sprzedażowych.